Newsletter Signup

Sign-up to stay in touch with Saint George FC

Reagent/Protectorator
Yidnekatchew Tessema
Mengistu Worku

St. George Gallery

ቅዱስ ጊዮርጊስን የሚገጥመው የቲፒ ማዜምቤ ቡድን ባህር ዳር ከተማ ደርሷል

በመጪው እሁድ በ20ኛው የአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ ቅዱስ ጊዮርጊስን የሚገጥመው የቲፒ ማዜምቤ ቡድን ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ባህር ዳር ከተማ ደርሷል፡፡

ቡድኑ ኢትዮጵያ የደረሰው ትናንት ምሽት ሲሆን አዳሩን በኢንተር ኮንትኔንታል ሆቴል በማድረግ ዛሬ ጠዋት ከቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ወደ ባህር ዳር አቅንቷል፡፡

የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ካፍ ህግ መሰረት የአንድ ቡድን ሜዳ ከከተማዋ ከ200 ኪሎ ሜትር ርቀት በላይ ከሆነ ጨዋታው ወደ ሚካሄድበት ሲጓዝ በአውሮፕላን ብቻ እንዲሆን ያዛል፡፡

የቲፒ ማዜምቤ ቡድን ዛሬ እና ነገ በባህርዳር ዘመናዊ ስታዲየም ልምምድ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል፡፡