Newsletter Signup

Sign-up to stay in touch with Saint George FC

Reagent/Protectorator
Yidnekatchew Tessema
Mengistu Worku

St. George Gallery

የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር የምስረታ በአሉን ከጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ጋር ያከብራል፡፡የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር የምስረታ በአሉን ከጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ጋር ያከብራል፡፡

የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር በ1928 .ም የተመሠረተ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ክለብ ነው፡፡ክለቡ በፋሺስት ጣሊያን የወረራ ዘመን የተቋቋመና ነፃነት ሲመለስ እሱም ነፃ የወጣ በመሆኑ ከኢትዮያውያን ትግል፣ መስዋዕትነት፣ አንድነትና ፍቅር ፅኑ ትስስር አለው፡፡

ሀገር በቅኝ ግዛት አስተሳሰብ በግራ ቀኝ ተወጥራ በምትተራመስበት በዛ አጣብቂኝ ጊዜ በየ ዱር ገደሉ የሀገር አንድነትንና ሉአላዊነትን ለማስጠበቅ የህይወት መስዋእትነትን ለሚከፍሉ አርበኞች ከከተማው ህዝብ ጋር መገናኛ ድልድይ ሆኖ መረጃ የሚለዋወጡበት ምክንያት ሆኖ ሀገራን ከቅኝ ገዢዎቿ ፍላጎት ነፃ እንድትወጣ ታሪክ የማይዘነጋው ትውልድ የሚደነቅበት፣ ከሀገር እድገትና ለውጥ ጋር ተያይዞ ምንጊዜም የሚነሳ ገድል ባለቤት እንደሆነ ከትውልድ ትውልድ ታሪካዊ አደራን እየተወራረሰ ለዚህ ዘመን መብቃቱ ለሀገራችን አንዱ የታሪክ ቅርስ   መሆኑን ያሳያል፡፡

በተለይም ሀገራችን ኢትዮጵያ በፋሺስት ኢጣልያ የወረራ ዘመን አርበኞች መረጃ እንዲለዋወጡ፤የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ክለብ በመሆን የነጭ ክለብን ለመጀመሪያ ጊዜ በማሸነፍ ለመላው ኢትዮጵያውያን ነጭ መሸነፍ እንደሚችል ያሳየ አርበኛ እግር ኳስ ክለብ ነው፡፡

ይህንን ጥንታዊ ታሪክ ለመዘከርና ለመጪው ትውልድ ለማስተላለፍ የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር 80ኛ አመት የምስረታ በአሉን በመጪው ታህሳስ ወር ሲያከብር ታህሳስ 21 ቀን 2008 ዓ.ም ከጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አባላት ጋር በመሆን የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብን የአርበኝነት ታሪክ የሚያሳዩ ዝግቶችን በታሪካዊው ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ለማክበር ዝግጅቱ ተጠናቅቋል፡፡ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበርም ይህንን ታሪካዊ ክብረ በዓል ከቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር ጋር በጋራ ለማክበር በመብቃቱ መደሰቱን ገልፆ ከዚህ በታች የተቀመጠውን የተሳትፎ ማረጋገጫ ደብዳቤ ልኮልናል፡፡

የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር በ1928 .ም የተመሠረተ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ክለብ ነው፡፡ክለቡ በፋሺስት ጣሊያን የወረራ ዘመን የተቋቋመና ነፃነት ሲመለስ እሱም ነፃ የወጣ በመሆኑ ከኢትዮያውያን ትግል፣ መስዋዕትነት፣ አንድነትና ፍቅር ፅኑ ትስስር አለው፡፡

ሀገር በቅኝ ግዛት አስተሳሰብ በግራ ቀኝ ተወጥራ በምትተራመስበት በዛ አጣብቂኝ ጊዜ በየ ዱር ገደሉ የሀገር አንድነትንና ሉአላዊነትን ለማስጠበቅ የህይወት መስዋእትነትን ለሚከፍሉ አርበኞች ከከተማው ህዝብ ጋር መገናኛ ድልድይ ሆኖ መረጃ የሚለዋወጡበት ምክንያት ሆኖ ሀገራን ከቅኝ ገዢዎቿ ፍላጎት ነፃ እንድትወጣ ታሪክ የማይዘነጋው ትውልድ የሚደነቅበት፣ ከሀገር እድገትና ለውጥ ጋር ተያይዞ ምንጊዜም የሚነሳ ገድል ባለቤት እንደሆነ ከትውልድ ትውልድ ታሪካዊ አደራን እየተወራረሰ ለዚህ ዘመን መብቃቱ ለሀገራችን አንዱ የታሪክ ቅርስ   መሆኑን ያሳያል፡፡

በተለይም ሀገራችን ኢትዮጵያ በፋሺስት ኢጣልያ የወረራ ዘመን አርበኞች መረጃ እንዲለዋወጡ፤የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ክለብ በመሆን የነጭ ክለብን ለመጀመሪያ ጊዜ በማሸነፍ ለመላው ኢትዮጵያውያን ነጭ መሸነፍ እንደሚችል ያሳየ አርበኛ እግር ኳስ ክለብ ነው፡፡

ይህንን ጥንታዊ ታሪክ ለመዘከርና ለመጪው ትውልድ ለማስተላለፍ የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር 80ኛ አመት የምስረታ በአሉን በመጪው ታህሳስ ወር ሲያከብር ታህሳስ 21 ቀን 2008 ዓ.ም ከጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር አባላት ጋር በመሆን የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብን የአርበኝነት ታሪክ የሚያሳዩ ዝግቶችን በታሪካዊው ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ለማክበር ዝግጅቱ ተጠናቅቋል፡፡ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበርም ይህንን ታሪካዊ ክብረ በዓል ከቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር ጋር በጋራ ለማክበር በመብቃቱ መደሰቱን ገልፆ ከዚህ በታች የተቀመጠውን የተሳትፎ ማረጋገጫ ደብዳቤ ልኮልናል፡፡